1. Asas Kewarganegaraan

A.Asas Ius Soli (Law Of The Soli)

Asas Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahirannya.

B.Asas ius Sanguinis (law Of The Blood)

Asas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan/pertalian darah.Artinya kewarganegaraan berdasarkan keturunan/pertalian darah.Artinya,penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan kedua orang tuannya.

C.Asas kewarganegaraan tunngal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

D.Asas kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbaeas adalah asas menentukan kewarganegaran  ganda

Bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Iklan